ПРО ФАКУЛЬТЕТ

 

        Фізико-технічний факультет є одним із провідних навчальних та наукових підрозділів ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Підготовка фахівців на факультеті здійснюється на чотирьох фахових кафедрах, де до навчального процесу та наукової роботи залучено 12 докторів наук, професорів та 18 кандидатів наук, доцентів. Входження у склад факультету ряду наукових підрозділів дозволяє в повній мірі реалізувати основні принципи здобуття знань через наукову діяльність, до якої студенти долучаються вже з перших семестрів свого навчання в університеті.

        На фізико-технічному факультеті студентам надається можливість здобуття вищої освіти європейського рівня за ступенями «бакалавр», «магістр», за наступними спеціальностями.

Фізико-технічний факультет
Кафедра фізики і хімії твердого тіла Кафедра фізики та методики викладання Кафедра матеріалознавства та новітніх технологій Кафедра комп’ютерної інженерії та електроніки
Спеціальності
Фізика та астрономія Прикладна фізика та наноматеріали Середня освіта (фізика) Комп’ютерна інженерія Електроніка
Освітні програми
Комп’ютерна фізика Медична фізика

Матеріали і системи відновлюваної енергетии

Середня освіта (фізика) Комп’ютерна інженерія Електроніка

Автомобільна електроніка

Аспірантура, докторантура
Фізика та астрономія Прикладна фізика та наноматеріали Електроніка

З 2019-2020 н.р. вводиться набір на освітні програми:

Комп’ютерна фізика (спеціальність фізика та астрономія, освітній рівень бакалавр),

Медична фізика (спеціальність прикладна фізика та наноматеріали, освітній рівень бакалавр),

Матеріали і системи відновлювальної енергетики (спеціальність прикладна фізика та наноматеріали, освітній рівень бакалавр),

Автомобільна електроніка (спеціальність електроніка, освітній рівень магістр).

Інформаційний буклет спеціальностей, pdf.