Видатні випускники факультету

Кабан Іван Григорович

Народився в с. Стриганці на Івано-Франківщині, в 1991 році закінчив фізико-математичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В. Стефаника (тепер Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника). У 1994 році захистив дисертацію в Інституті металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, кандидат фізико-математичних наук. Працював на кафедрі теоретичної і експериментальної фізики Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (1995-2000). З 2000 по 2010 роки науковий співробітник кафедри Röntgen- und Neutronendiffraktometrie Technische Universität Chemnitz. З 2010 року працює в Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (IFW Dresden), Institut für Komplexe Materialien. На даний час завідує відділом Erstarrungsprozesse und komplexe Strukturen. Автор більш ніж 150 наукових публікацій в галузі фізики і матеріалознавства. h-index: 22