Підготовка бакалаврів

2023/2024 нр.

Освітні програми

Інженерне матеріалознавство (спец. 132 Матеріалознавство)

Прикладна фізика та наноматеріали (спец. 105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Медична фізика (спец. 105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Матеріали та системи відновлюваної енергетики (спец. 105 Прикладна фізика та наноматеріали)

Комп’ютерна інженерія (спец. 123 Комп’ютерна інженерія)

Комп’ютерне проектування інтегральних схем (спец. 171 Електроніка )

Фізика та астрономія (спец. 104 Фізика та астрономія)

Комп’ютерна фізика (спец. 104 Фізика та астрономія)

Середня освіта (фізика і математика) (спец. 014.04 Середня освіта (математика, інформатика))

Середня освіта (Фізика) (спец. 014.08 Середня освіта (Фізика))