Вчена рада

1. Гасюк І.М. декан фізико-технічного факультету, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, доктор фізико-математичних наук, професор
2. Яблонь Л.С. заступник декана з навчально-виховної роботи, професор кафедри фізики і методики викладання, доктор фізико-математичних наук, професор
3. Яремій І.П. заступник декана з наукової роботи, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, доктор фізико-математичних наук, професор
4. Коцюбинський В.О. завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, доктор фізико-математичних наук, професор
5. Никируй Л.І. завідувач кафедри фізики і хімії твердого тіла, кандидат фізико-математичних наук, професор
6. Ліщинський І.М. завідувач кафедри фізики і методики викладання, кандидат фізико-математичних наук, доцент
7. Когут І.Т. завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки, доктор технічних наук, професор
8. Остафійчук Б.К. професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
9. Будзуляк І.М. професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, доктор фізико-математичних наук, професор
10. Рачій Б.І. професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, доктор фізико-математичних наук
11. Бойчук В.М. професор кафедри фізики і методики викладання, доктор фізико-математичних наук, професор
12. Кланічка В.М. професор кафедри фізики і методики викладання, кандидат фізико-математичних наук, професор
13. Салій Я. П. професор кафедри фізики і хімії твердого тіла, доктор фізико-математичних наук, професор
14. Горічок І.В. професор  кафедри фізики і хімії твердого тіла, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник
15. Новосядлий С.П. професор кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки, доктор технічних наук, професор
16. Мандзюк В.І. професор кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки, доктор фізико-математичних, професор
17. Федорів В. Д. професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, кандидат фізико-математичних наук, доцент
18. Яворський Р.С. викладач кафедри фізики і хімії твердого тіла, доктор філософії
19. Войтків Г.В. доцент кафедри фізики і методики викладання, кандидат педагогічних наук, доцент
20. Павлюк М.Ф. доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки, кандидат фізико-математичних наук, доцент
21. Терлецький А.І. доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки, голова профбюро факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент
22. Дзундза Б.С. доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки, кандидат фізико-математичних наук, доцент
23. Гладій Н.В. провідний фахівець
24. Гаріджук О.М. завідувач навчальних лабораторій кафедри фізики і методики викладання
25. Яворський Я.С. завідувач навчальних лабораторій кафедри фізики і хімії твердого тіла
26. Марчук С.М. завідувач лабораторіями кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки
27. Климкович С.М. аспірант І року навчання
28. Ткачук С.Р. голова профбюро студентів фізико-технічного факультету
29. Косюк В.О. голова сенату студентів фізико-технічного факультету