Наукові видання

Журнал “Фізика і хімія твердого тіла”

Шановні колеги!

Журнал “Фізика і хімія твердого тіла” видається з 2000 року 4 рази на рік. у наукометричні бази ScopusWeb of Science та у перелік фахових видань ВАК України з фізико-математичних, хімічних та технічних наук.

Тематика журналу

У журналі публікуються статті оглядового і оригінального характеру, в яких висвітлюються питання фізики і хімії твердого тіла.

В журналі “Фізика і хімія твердого тіла” друкуються статті, які містять відомості про наукові дослідження та технічні розробки у напрямках:

 • кристалохімія і термодинаміка твердого тіла;
 • фізика, хімія і технологія кристалів та тонких плівок;
 • фізика і хімія поверхні;
 • наноструктури і нанотехнології;
 • вимірювання властивостей матеріалів;
 • фазові діаграми рівноваги;
 • гетерогенні системи та міжфазні взаємодії;
 • композитні та конструкційні матеріали;
 • інформаційні та електронні технології;
 • фізика і техніка НВЧ.

Журнал індексується:

 • Index Copernicus
 • Ulrich’s Periodicals Directory
 • Directory of Research Journal Indexing (сертифікат);
 • CrossRef
 • Google Scholar
 • MIAR
 • Український реферативний журнал «Джерело»
 • Перелік українських індексованих журналів (http://usj.org.ua/)

 

Контактна інформація

Адреса редакції:

“Фізика і хімія твердого тіла”

Фізико-хімічний інститут

ДВНЗ “Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника”

вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна

E-mail: jоrnal.pcss@gmail.com;  fcss@pu.if.ua

Факс: +38 03425-3-15-74, тел.: +38(0342)59-60-82

 

Головний редактор: Никируй Любомир Іванович

 

Технічний редактор: Юрчишин Любов Дмитрівна

Телефон: + 38 066 39 65 017; + 38 068 51 23 207

Засновник проекту:  професор Дмитро Фреїк

 

Сайт журналу