АБІТУРІЄНТАМ

Фізико-технічний факультет є одним із провідних навчальних та наукових підрозділів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Підготовка фахівців на факультеті здійснюється на чотирьох фахових кафедрах, де до навчального процесу та наукової роботи залучено 18 докторів наук, професорів та 15 кандидатів наук, доцентів. Входження у склад факультету ряду наукових підрозділів дозволяє в повній мірі реалізувати основні принципи здобуття знань через наукову діяльність, до якої студенти долучаються вже з перших семестрів свого навчання в університеті.