Запрошуємо до публікації

Журнал “Фізика і хімія твердого тіла” що журнал вже включений у міжнародну базу Web of Science (всі номери від 2017 року), також пройшов всі етапи відбору для включення у міжнародну наукометричну базу Scopus!
Це ще одна можливість для наших вчених поділитися у публікаціях своїми результатами з міжнародною науковою спільнотою.
Наразі наші архіви розміщені тут:
http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss/index
Запрошуємо до публікації!