Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база факультетьу складається з лабораторій кафедр:
Кафедра фізики і хімії твердого тіла
Кафедра фізики та методики викладання
Кафедра матеріалознавства та новітніх технологій
Кафедра комп’ютерної інженерії та електроніки

 

Лабораторія демонстраційного фізичного експерименту

 

Лабораторія електрики