Наукові конференції/семінари

Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок і наносистем МКФТТПН

 

Тематика конференції:

  1. Технологія тонких плівок (метали, напівпровідники, діелектрики, провідні полімери) і методи їх дослідження.
  2. Нанотехнології, наноматеріали і квантово-розмірні структури.
  3. Фізико-хімічні властивості плівок та наноструктур.
  4. Тонкоплівкові елементи електронних пристроїв, наноелектроніка.
  5. Функціональні кристалічні матеріали: ріст, фізичні властивості, використання.