Наукові школи

МАГНЕТИЗМ І НАНОТЕХНОЛОГІЇ

Заснована в 1977 -1979 рр. на базі Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника.

Засновник наукової школи доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Остафійчук Богдан Костянтинович.

Представники школи:

– Будзуляк Іван Михайлович доктор фізико-математичних наук, професор;

– Гасюк Іван Михайлович доктор фізико-математичних наук, професор;

– Коцюбинський Володимир Олегович доктор фізико-математичних наук, професор;

– Яремій Іван Петрович доктор фізико-математичних наук, професор;

– Пилипів Володимир Михайлович доктор фізико-математичних наук, професор;

– Федорів Василь Дмитрович кандидат фізико-математичних наук, професор;

– Ільницький Роман Васильович доктор фізико-математичних наук, професор;

– Рачій Богдан Іванович доктор фізико-математичних наук, старший дослідник.

В рамках діяльності школи захищено 8 докторів наук (за спеціальностями 01.04.18 – фізика і хімія поверхні; 01.04.24 – фізика колоїдних систем) та 18 кандидатів наук (за спеціальністю 01.04.18 – фізика і хімія поверхні).

Особливістю наукової школи є взаємозв’язок освіти і науки, використання наукових досягнень в навчальному процесі, підготовка висококваліфікованих спеціалістів для потреб вищої школи. Основна діяльність школи – отримання і дослідження нових та модифікація вже відомих функціональних матеріалів з унікальними властивостями, які забезпечують високі питомі ємнісні і енергетичні характеристики пристроїв генерації та накопичення електричної енергії.

Діяльність наукової школи дає змогу виробити рекомендації виробникам пристроїв генерації та накопичення електричної енергії нового покоління, що дозволить забезпечити суспільство дешевими, екологічно безпечними пристроями малої енергетики.

Наукові розробки були реалізовані на лабораторних пристроях (суперконденсаторах, гальванічних елементах), які за своїми питомими характеристиками є на рівні відомих світових аналогів або перевищують їх. Отримані результати неодноразово презентувалися на міжнародних конференціях та виставках (Китай, Канада, США, Франція, Словенія, Росія і т.д.), де отримали схвальні відгуки, призи та нагороди.

 

 

ТОНКОПЛІВКОВЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Засновник: Фреїк Дмитро Михайлович (05.04.1943-05.06.2015), директор Фізико-хімічного інституту, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор.

Основні напрямки наукових досліджень

 1. Нанорозмірні системи на основі напівпровідникових матеріалів халькогенідів металів ІІ і ІV підгруп.
 2. Дослідження деяких динамічних і кінетичних ефектів в напівпровідникових системах пониженої розмірності.
 3. Квазіхімічний опис точкових дефектів у сполуках AIVBVI та AIVBVI.
 4. Механізми розсіювання носіїв струму та оптимізація електричних властивостей плівок на основі халькогенідів свинцю.
 5. Власні радіаційні дефекти та електричні властивості плівок АIVВVI.
 6. Термоелектричні властивості кристалів та тонких плівок сполук AIVBVI.

Основні лабораторії

 1. Лабораторія вирощування тонких плівок методом гарячої стінки.
 2. Лабораторія вирощування тонких плівок методом відкритого випарування.
 3. Лабораторія дослідження електрофізичних властивостей тонких плівок.
 4. Лабораторія рентгеноструктурного аналізу.
 5. Лабораторія синтезу матеріалів сполук AIVBVI.