Олімпіада з фізики 2019

Олімпіада з фізики для абітурієнтів-2019  

 

 Фізико-технічний факультет запрошує випускників шкіл, ліцеїв, гімназій

на Олімпіаду з фізики

 

В Олімпіаді можуть брати участь учні випускних класів середніх шкіл, ліцеїв та гімназій, які бажають вступити на Фізико-технічний факультет та спеціальності інших факультетів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.В. Стефаника», де одним із вступних випробувань є фізика.

Олімпіада проходитиме в два тури:

перший – дистанційний (заочний),

другий – очний (відбудеться на факультеті).

До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75% балів на першому етапі.

Усі учасники олімпіади повинні надіслати або передати особисто в деканат фізико-технічного факультету не пізніше 29 березня 2019 року розв’язки задач першого туру у тонкому зошиті або в електронному вигляді (перескановану копію в форматі .pdf або .jpg) на e-mail: ftf_dekanat@pu.if.ua.

Якщо розв’язки задач передаються чи надсилаються звичайною поштою, то до них слід додати також поштовий конверт із маркою та своєю зворотною адресою. Анкета учасника наклеюється на обкладинку зошита.

АНКЕТА УЧАСНИКА ОЛІМПІАДИ
Прізвище
Ім’я
По батькові
Домашня поштова адреса,

телефон, e-mail

 

Номер школи, клас
Адреса школи, телефон

 

Місто, село
Область

Розв’язки задач першого туру надсилати за адресою:

Фізико-технічний факультет, журі олімпіади з фізики,

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,

вул. Шевченка, 57, ауд. 215 центрального корпусу

м. Івано-Франківськ

Україна

76025

 

Або на e-mail: ftf_dekanat@pu.if.ua

Довідки за телефонами: 0342 596000, 067 8022656

 

Дата проведення другого туру

7 квітня 2019 року.

Адреса проведення:

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,

фізико-технічний факультет, аудиторія 115,

вул. Шевченка, 57 (вхід з вул. Чорновола)

Початок олімпіади 11.00, реєстрація з 10.00

 Згідно з Правилами прийому до ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2019 році учасникам олімпіади, які набрали не менше 90% балів на другому етапі нараховуватимуться додаткові 20 балів до сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з фізики при вступі на спеціальності (освітні програми):

104 Фізика і астрономія (спеціалізація Комп’ютерна фізика)

105 Прикладна фізика і наноматеріали (спеціалізації Медична фізика, Матеріали та системи відновлюваної енергетики)

014 Середня освіта (Фізика, Математика, Інформатика)

171 Електроніка

123 Компютерна інженерія

111 Математика

112 Статистика

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

126 Інформаційні системи та технології

102 Хімія

103 Географія

227 Фізична терапія, ерготерапія

 

Після проведення олімпіади передбачена цікава екскурсія науковими і навчальними лабораторіями факультету.

 

ЗАДАЧІ ПЕРШОГО (ДИСТАНЦІЙНОГО) ТУРУ

ОЛІМПІАДИ З ФІЗИКИ – 2019

 

 1. Матеріальна точка, яка має початкову швидкість v0=2 м/c, рухалась упродовж проміжків часу t1=3 c рівномірно, t2=2 c з прискоренням а2=2 м/c2, t3=5 c з прискоренням а3=1 м/c2, t4=2 c з прискоренням а4= -3 м/c2 і, нарешті, t5=2 c рівномірно з швидкістю, якої вона набула в кінці проміжку часу t4. Визначити кінцеву швидкість, пройдений шлях і середню швидкість на цьому шляху. Задачу розв’язати аналітично і графічно.
 2. По горизонтальній дорозі тягнуть сани з вантажем (загальна маса саней вантажу 80 кг) за шнур, який утворює кут 30о з горизонтом. Сила тяги 250 Н. Визначити коєфіцієнт тертя, якщо сани рухаються з прискоренням 0, 15 м/с2.
 3. Дві скріплені пружини однакової довжини розтягують за вільні кінці. Пружина, жорсткість якої К1 = 100 Н/м видовжилась на 5 см. Яка жорсткість К2 другої пружини, якщо вона видовжилась на 1 см?
 4. Тіло масою 1,2 кг перебуває у верхній точці півсфери, радіус якої 0,6 м. Після того, як у тіло потрапила і застряла в ньому куля масою 0,01 кг, що летіла горизонтально, тіло почало рухатися і відірвалося від півсфери на висоті 0,5 м від її основи. Визначити швидкість кулі. Тертям при русі тіла знехтувати.
 5. Обєм бульбашки газу, яка випливла на поверхню з дна озера, збільшився у 3 рази. Яка глибина озера? Вважати, що температура води в озері стала.
 6. Швидко викачуючи повітря з посудини, в якій знаходиться невелика кількість води за 0о С, можна перетворити воду в лід. Яка частина початкової кількості води може бути перетворена в лід за 0о С? Питома теплота пароутворення за 0о С 2,3 МДж/кг. Питома теплота плавлення льоду λ = 3,3 . 105 Дж/кг.
 7. У кімнаті об’ємом 50 м3 відносна вологість повітря 40%. Якщо випарувати додатково воду масою 60 г, то відносна вологість буде 50%. Яка при цьому буде абсолютна вологість повітря?
 8. Конденсатори ємністю С1 = 0,15 мкФ і С2 = 0,35 мкФ мають на обкладках заряди q1 = 2,5 . 10-6 Кл і q2 = 7,5 . 10-6 Кл відповідно. Визначити різницю потенціалів на конденсаторах після того, як їх з’єднали однойменними обкладками паралельно. Як зміниться енергія системи конденсаторів?
 9. Який опір повинен мати шунт, щоб можна було ввімкнути його в амперметр із внутрішнім опором 1 Ом, якщо потрібно розширити межі вимірювання амперметра в 10 разів?
 10. На горизонтальних рейках, відстань між якими 60 см, перпендикулярно до них лежить стрижень. Визначити силу струму, який потрібно пропустити через стрижень, щоб він почав рухатися. Рейки і стрижень знаходяться у вертикальному магнітному полі з індукцією 60 мТл. Маса стрижня 0,5 кг, коефіцієнт тертя стрижня об рейки 0,1.
 11. Призму зроблено зі скла з показником заломлення 1,75. Заломний кут призми 60о. При якому куті падіння на одну з граней вихід променя з другої грані стає неможливим?
 12. Кулька падає з висоти h=2 м на збиральну лінзу і розбиває її. Скільки часу буде існувати уявне зображення кульки? Фокусна відстань лінзи F = 1 м.