Профком студентів

 

Профорг фізико-технічного факультету

Климкович Семен (спеціальність “Прикладна фізика та наноматеріали“, група ПФН-31)

E-mail: ftf_dekanat@pu.if.ua