Профбюро студентів фізико-технічного факультету

 

Голова профбюро студентів фізико-технічного факультету

Ткачук Софія Романівна (спеціальність “Середня освіта(Фізика)“, група Ф(со)-31)

E-mail: tkacuksofia980@gmail.com

Web сторінка: ftf.pnu.edu.ua/профком-студентів/

https://pnu.edu.ua/студентський-профком/