Підготовка бакалаврів

2018/2019 р.

Спеціальність

Фізика та астрономія

Прикладна фізика та наноматеріали

Комп’ютерна інженерія

Форма навчання Денна Денна Денна
Ліцензійний обсяг 55 місць 75 місць 50 місць
Орієнтований обсяг державного замовлення 20 місць 20 місць 20 місць
Термін навчання 4 роки 4 роки 4 роки
Вступні випробування Фізика або іноземна мова

Математика

Українська мова та література

Фізика або іноземна мова

Математика

Українська мова та література

Фізика або іноземна мова

Математика

Українська мова та література

Кваліфікація за дипломом Бакалавр фізики та астрономії Бакалавр прикладної фізики та наноматеріалів Фахівець з інформаційних технологій
Спеціалізації Фізика твердого тіла

Фізична інформатика

Фізика наносистем

Технологія, матеріали і прилади електронної техніки.

Радіоелектронне матеріалознавство.

Інформаційні системи і технології

Архітектура і схемотехніка спеціалізованих комп’ютерних систем
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДО АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЛЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

(натисніть для завантаження)

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.

(натисніть для завантаження)

Освітньо-кваліфікаційний рівеньбакалавр

(натисніть для завантаження)