Підготовка бакалаврів

2019/2020 р.

Освітні програми

105 Прикладна фізика та наноматеріали

105 Прикладна фізика та наноматеріали (Медична фізика)

105 Прикладна фізика та наноматеріали (Матеріали та системи відновлюваної енергетики)

123 Комп’ютерна інженерія

171 Електроніка

104 Фізика та астрономія

104 Фізика та астрономія (Комп’ютерна фізика)

014.08 Середня освіта (Фізика)