Підготовка докторів PhD, докторантів

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
ОГОЛОШУЄ
прийом до аспірантури та докторантури.

Правила прийому до аспірантури.

Правила прийому до докторантури.

Список докторантів станом на 01. 09. 2017р.

І курс навчання:

105 – прикладна фізика і наноматеріали:

Бушкова Віра Степанівна – науковий консультант проф. Яремій І.П. “Золь-гель синтез, структура та властивості заміщених нікелевих феритів”

 

ІI курс навчання:

01.04.07 – Фізика твердого тіла:

Лісовський Роман Петрович – науковий консультант проф. Остафійчук Б.К. “Гібридні електрохімічні системи на основі композитів АВ/оксиди перехідних металів”