Підготовка докторів PhD, докторантів

 

Список докторантів станом на 01. 09. 2017р.

І курс навчання:

105 – прикладна фізика і наноматеріали:

Бушкова Віра Степанівна – науковий консультант проф. Яремій І.П. “Золь-гель синтез, структура та властивості заміщених нікелевих феритів”

 

ІI курс навчання:

01.04.07 – Фізика твердого тіла:

Лісовський Роман Петрович – науковий консультант проф. Остафійчук Б.К. “Гібридні електрохімічні системи на основі композитів АВ/оксиди перехідних металів”