Рейтинг студентів

Рейтинг студентів фізико-технічного факультету

за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.

Спеціальність II курс (магістр) II курс III курс IV курс
Фізика та астрономія група ФА(М)-21 група ФА-31 група ФА-41
Прикладна фізика та наноматеріали група ПФН(М)-21 група ПФН-21 група ПФН-31 група ПФН-41
Комп’ютерна інженерія група КІ(М)-21  група   КІ-21 група КІ-31 група  КІ-41
Середня освіта (фізика) група Ф(СО)М-21 група Ф(СО)-21 група Ф(СО)-31
Матеріалознавство група М-31 група М-41
Електроніка група Ел-21

Рейтинг студентів фізико-технічного факультету

за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.

Спеціальність I курс (магістр) I курс II курс III курс IV курс
Фізика та астрономія група ФА(М)-11 група ФА-21 група ФА-31 група Ф-41
Прикладна фізика та наноматеріали група ПФН(М)-11 група ПФН-11 група ПФН-21 група ПФН-31 група ПФ-41
Комп’ютерна інженерія група КІ(М)-11  група   КІ-11 група КІ-21 група  КІ-31 група  КІ-41
Середня освіта (фізика) група Ф(СО)М-11 група Ф(СО)-11 група Ф(СО)-21
Матеріалознавство група М-21 група М-31 група ІМ-41
Електроніка група Ел-11
Середня освіта (фізика) заочна група Ф(СО)Мз-11

Рейтинг студентів фізико-технічного факультету

за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.

група ФА(М)-11 група ФА-11 група ФА-21 група ФА-31
група ПФН(М)-11 група ПФН-11 група ПФН-21 група ПФН-31
група КІ(М)-11  група   КІ-11 група КІ-21 група  КІ-31
група Ф(СО)М-11 група Ф(СО)-11
група  М-11 група М-21 група М-31

Рейтинг студентів фізико-технічного факультету

за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.

група ФА(М)-11 група ФА-11 група  ФА-21 група ФА-31 група   ФА-41
група ПФН(М)-11 група ПФН-11 група ПФН-21 група ПФН-31 група  ПФН-41
група КІ(М)-11  група   КІ-11 група  КІ-21 група  КІ-31 група  КІ-41
група Ф(СО)М-11 група  Ф(СО)-11
група  М-11 група М-21 група   М-31

Cередні бали додатків до дипломів бакалаврів

 Фізика, Прикладна фізика, Комп’ютерна інженерія

та спеціалістів Фізика та астрономія

Рейтинг студентів фізико-технічного факультету

за результатами весняної заліково-екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р.

Група ФА-11 Група ПФН-11 Група КІ-11   Група М-11
Група Ф-21 Група ПФ-21 Група КІ-21 Група ІМ-21
Група Ф-31  Група ПФ-31 Група КІ-31
Група ФА(М)-11 Група ПФН(М)-11 Група КІ(М)-11
 Середня освіта (фізика) заочна форма

Рейтинг студентів фізико-технічного факультету

за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р.

Рейтинг групи ФA-11        Рейтинг групи ПФН-11          Рейтинг групи КІ-11      Рейтинг групи М-11

Рейтинг групи ФA-21        Рейтинг групи ПФН-21         Рейтинг групи КІ-21       Рейтинг групи ІМ-21

Рейтинг групи ФA-31        Рейтинг групи ПФН-31         Рейтинг групи КІ-31

Рейтинг групи ФА-41        Рейтинг групи ПФН-41         Рейтинг групи КІ-41

Рейтинг групи ФA(М)-1    Рейтинг групи ПФН(М)-1     Рейтинг групи КІ(М)-1

Рейтинг групи ФА(С)-1