Спеціальності факультету

Інформаційний буклет спеціальностей та освітніх програм факультету, pdf

 

Спеціальності
104 Фізика та астрономія 105 Прикладна фізика та наноматеріали 014.08 Середня освіта (фізика) 123 Комп’ютерна інженерія 171 Електроніка
Освітні програми
Комп’ютерна фізика (бакалавр)

Фізика та астрономія
(бакалавр)

Фізика та астрономія
(магістр)

Фізика та астрономія (доктор філософії)

Медична фізика (бакалавр)

Матеріали і системи відновлюваної енергетики (бакалавр)

Прикладна фізика та наноматеріали
(бакалавр)

Прикладна фізика та наноматеріали
(магістр)

Прикладна фізика та наноматеріали (доктор філософії)

Середня освіта (фізика)
(бакалавр)

Середня освіта (фізика і математика)
(бакалавр)

Середня освіта (фізика)
(магістр)

Комп’ютерна інженерія (бакалавр)

Комп’ютерна інженерія (магістр)

Комп’ютерне проектування інтегральних схем (бакалавр)

Електроніка (доктор філософії)

 

    Професійні можливості випускників

Фізика та астрономія: фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фізики, природничих і технічних наук; математичне моделювання процесів у природничих, технічних і біомедичних системах; розробка апаратури та методик дослідження фізичних процесів і явищ; розробка апаратного забезпечення комп’ютерних систем та їх експлуатація; викладання фізики та споріднених дисциплін у навчальних закладах будь-якого рівня акредитації: від шкіл, ліцеїв, гімназій до університетів; робота на підприємствах, які виготовляють елементи та електронні пристрої автоматики, радіоелектроніки та систем зв’язку; робота в науково-дослідних інститутах, дослідно-конструкторських бюро і лабораторіях; організація і керівництво науковими дослідженнями, комерційне матеріалознавство.

Прикладна фізика та наноматеріали: проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, виробничих процесів, які пов’язані з розробкою та створенням елементів оптоелектроніки, оптоелектронних систем передачі та обробки інформації, лазерних технологій в мікро- та оптоелектроніці; експлуатація та обслуговування оптоелектронних систем та приладів у різних галузях господарства; викладання фізики та споріднених дисциплін у навчальних закладах будь-якого рівня акредитації: від шкіл, ліцеїв, гімназій до університетів; робота на підприємствах, які виготовляють елементи та електронні пристрої автоматики, радіоелектроніки та систем зв’язку; робота зі складними вимірювальними комплексами, що використовують ПЕОМ; менеджмент і маркетинг технологій, приладів, ідей, ноу-хау та винаходів; виконання обов’язків у фірмах та рекламних агентствах по реалізації нових зразків приладів, матеріалів та технологій.

Комп’ютерна інженерія: створення, використання, обслуговування комп’ютерних систем та мереж на базі мікропроцесорів, персональних комп’ютерів, баз даних, проектування програмного забезпечення мовами високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп’ютерних систем та мереж; створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп’ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення вбудованих комп’ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів комп’ютерного зв’язку, систем обробки сигналів то зображень, високопродуктивних комп’ютерних систем.

Електроніка: створення нових та вдосконалення існуючих технологій та приладів електронної техніки на основі використання сучасних схемотехнічних рішень. Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій, автомобільної електроніка. Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації).  Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій

Середня освіта (фізика): викладання фізики та споріднених дисциплін у навчальних закладах будь-якого рівня акредитації: від шкіл, ліцеїв, гімназій до університетів.

На сьогоднішній день фізико-технічний факультет повністю забезпечений сучасною комп’ютерною технікою, передовими навчальними та науковими лабораторіями, зручними новітніми аудиторними приміщеннями. Бази виробничої практики забезпечують фахові освітні програми та можливості працевлаштування випускників.