Студентський Сенат

 

Сенатор фізико-технічного факультету

Голюк Іванна Іванівна (спеціальність “Прикладна фізика та наноматеріали”, група ПФН-11)

E-mail: goluksvanna@gmail.com

Web сторінка: pnu.edu.ua/студентський-сенат/