Олімпіада з фізики для абітурієнтів-2018

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

Олімпіада з фізики для абітурієнтів2018  

 

Фізико-технічний факультет запрошує

випускників шкіл, ліцеїв, гімназій

на Олімпіаду з фізики

 

В Олімпіаді можуть брати участь учні випускних класів середніх шкіл, ліцеїв та гімназій, які бажають вступити на Фізико-технічний факультет та спеціальності інших факультетів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім.В. Стефаника», де одним із вступних випробувань є фізика.

 

Олімпіада проходитиме в два тури:

перший – дистанційний (заочний),

другий – очний (відбудеться на факультеті).

 

 

До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75% балів на першому етапі.

 

Усі учасники олімпіади повинні надіслати або передати особисто в деканат фізико-технічного факультету не пізніше 19 березня 2018 року розв’язки задач першого туру у тонкому зошиті або в електронному вигляді (перескановану копію в форматі .pdf або .jpg) на e-mail: ftf_dekanat@pu.if.ua.

 

Якщо розв’язки задач передаються чи надсилаються звичайною поштою, то до них слід додати також поштовий конверт із маркою та своєю зворотною адресою. Анкета учасника наклеюється на обкладинку зошита.

АНКЕТА УЧАСНИКА ОЛІМПІАДИ
Прізвище
Ім’я
По батькові
Домашня поштова адреса,

телефон, e-mail

 

Номер школи, клас
Адреса школи, телефон

 

Місто, село
Область

 

Результати першого туру надсилаються за адресою:

Фізико-технічний факультет, журі олімпіади з фізики,

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,

вул. Шевченка, 57, ауд. 215 центрального корпусу

м. Івано-Франківськ

Україна

76025

 

Або на e-mail: ftf_dekanat@pu.if.ua

Довідки за телефонами: 0342 596000, 067 8022656

 

Дата проведення другого туру

31 березня 2018 року.

Адреса проведення:

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,

фізико-технічний факультет, аудиторія 115,

вул. Шевченка, 57 (вхід з вул. Чорновола)

Початок олімпіади 11.00, реєстрація з 10.00

 

 

Згідно з Правилами прийому до ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2018 році учасникам олімпіади, які набрали не менше 90% балів на другому етапі нараховуватимуться додаткові 20 балів до сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з фізики при вступі на спеціальності (освітні програми):

 

104 Фізика і астрономія (спеціалізації Фізика твердого тіла, Комп’ютерна фізика)

105 Прикладна фізика і наноматеріали (спеціалізації Фізика наносистем, Інформаційні системи і технології)

014 Середня освіта (Фізика, математика, інформатика)

171 Електроніка

111 Математика

112 Статистика

102 Хімія

103 Географія

 

Після проведення олімпіади передбачена цікава екскурсія науковими і навчальними лабораторіями факультету.

 

ЗАДАЧІ ПЕРШОГО (ДИСТАНЦІЙНОГО) ТУРУ

ОЛІМПІАДИ З ФІЗИКИ – 2018

 

  1. Перший вагон поїзда, який від’їжджає від зупинки, проходить за 3 с повз спостерігача, який стояв, коли поїзд рушив, біля початку цього вагона. За який час повз спостерігача пройде весь поїзд, що складається з 9 вагонів? Рух вважати рівноприскореним, проміжками між вагонами знехтувати.
  2. Камінь масою 1 кг падає з висоти 20м і в момент падіння на землю має швидкість 18 м/с. Яка робота на подолання сили опору повітря виконується під час падіння?
  3. Яка маса повітря вийде з кімнати, що має об’єм 60 м3, у результаті підвищення температури від 280 К до 300 К при нормальному тиску?
  4.  Для приготування ванни місткість якої 200 л, змішали холодну воду при 10°С і гарячу при 60°С. Які        об’єми холодної і гарячої води потрібно взяти, що температура у ванні встановилася 40°С.
  5. Плоский повітряний конденсатор зарядили до деякої різниці потенціалів. Конденсатор заповнили діелектриком. Після цього для відновлення попередньої різниці потенціалів довелося збільшити заряд конденсатора втричі. Визначте діелектричну проникність діелектрика.
  6. 6. У скільки разів зміниться опір провідника, якщо його зігнути пополовині і скрутити?
  7. Заряджена частинка, яка пройшла прискорюючу різницю по­тенціалів 2 кВ рухається в однорідному магнітному полі з індук­цією 15,1 мТл по колу радіусом 1 см. Визначити відношення за­ряду частинки до її маси.
  8. Розглядаючи предмет у збиральну лінзу й розміщуючи його на відстані 4см від неї, отримують уявне зображення предмета, яке в 5 разів більше від нього. Якої оптичної сили потрібно взяти лінзу?