20-25 травня відбудася ХVII Міжнародна Фреїківська конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем

20-24 травня 2019 року на базі ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Міністерства освіти і науки України проведено чергову ХVІІ Міжнародну Фреїківську конференцію з фізики і технології тонких плівок та наносистем (МКФТТПН-XVІІ).

Більше 30 працівників фізико-технічного фікультету взяли активну участь в організації і проведенні конференції, а також представили доповіді за результатами своїх наукових досліджень.

Конференція є об’єднувальним чинником у рамках наукового форуму вчених різних наукових шкіл України та зарубіжжя, які займаються технологією тонких плівок, нанотехнологіями, наноматеріалами та квантово-розмірними структурами, фізико-хімічними властивостями плівок і наноструктур, а також прикладними аспектами даних проблем – тонкоплівковими елементами електронних пристроїв, зокрема пристроями фотоелекроніки, спінтроніки, наноелектроніки та нанофотоніки.

На конференції були розглянуті теоретичні аспекти росту нуль-, одно- та двовимірних квантових систем, фізичного та математичного моделювання нанорозмірних об’єктів (аналітичного та комп’ютерного), технології та фізичного експерименту нанооб’єктів, технологічні та прикладні проблеми і розробки.

В цілому для участі в конференції було заявлено і подано 337 доповідей (3 запрошені, 22 пленарних, 91 усних та 222 стендових) від 989 науковців-співавторів із майже 160 організацій із 24 країн. У роботі конференції взяло участь понад 120 науковців, серед яких 39 докторів наук (в тому числі члени-кореспонденти НАН України, Академії наук вищої школи України, зарубіжних АН), 65 кандидатів наук, а також значна кількість аспірантів і студентів. Були заявлені доповіді вченими із США, Канади, Бразилії, Японії, Китаю, Великої Британії, Німеччини, Італії, Угорщини, Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії та ін. До роботи у конференції заявились також науковці із 9 інститутів НАН України та 30 університетів України і представники осередків Українського фізичного товариства. Перед початком роботи було видано програму та матеріали конференції, які були надані всім учасникам.