Науковці факультету презентували розробки нових електродних матеріалів для гібридних накопичувачів енергії

Цього тижня (09.11.2020 — 13.11.2020) аспіранти та викладачі Фізико-технічного факультету вже традиційно
беруть участь у IEEE International Conference on Nanomaterials: Applications Properties" (NAP-2020)

Ця конференція проводиться з 2011 року за співпраці Сумського державний університету та IEEE Nanotechnology
Council, International Union for Pure and Applied Physics та IEEE Magnetics Society.
Основна увага конференції зосереджена на властивостях наноматеріалів з акцентом на міждисциплінарних
дослідженнях, що вивчають та використовують унікальні фізичні та хімічні властивості таких систем для
практичного застосування.
Учасники з боку ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” – аспіранти та викладачі фізико-технічного факультету, зокрема Годлевська М.А., Бойчук В.М., Коцюбинський В.О.,
здійснили успішні презентації результатів досліджень в сфері розробки нових електродних матеріалів для
гібридних накопичувачів енергії.