Захисти дисертаційних робіт

У грудні 2020 заплановані захисти дисертаційних робіт:

Яворський Ростислав Святославович. Структурні, морфологічні та оптичні властивості тонкоплівкових гетероструктур на основі сполук II-VI  Спеціальність: 104 – Фізика та астрономія.
Наукові керівники: Никируй Любомир Іванович, Коцюбинський Володимир Олегович
Захист дисертації відбудеться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.. Шевченка, 57, ауд. 25
Дата захисту: 17.12.2020 р. (12 год.)

Биліна Іван Сергійович. “Процеси росту, морфологія та термоелектричні властивості тонких плівок на основі плюмбум телуриду” Спеціальність: 01.04.18 – фізика і хімія поверхні
Наукові керівники: Салій Ярослав Петрович.
Захист дисертації відбудеться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.. Шевченка, 57, ауд. 25
Дата захисту: 21.12.2020 р. (14 год.)

Маковишин Володимир Ігорович. “Одержання, морфологія поверхні та термоелектричні властивості тонких плівок на основі LAST та телуриду олова” Спеціальність: 01.04.18 – фізика і хімія поверхні
Наукові керівники: Салій Ярослав Петрович.
Захист дисертації відбудеться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул.. Шевченка, 57, ауд. 25
Дата захисту: 21.12.2020 р. (11 год.).