Вічная пам’ять

25 січня зупинилося серце завідувача кафедри фізики і хімії твердого тіла, директора Фізико-хімічного інституту, директора науково-дослідного центру напівпровідникового матеріалознавства, головного редактора наукового журналу «Фізика і хімія твердого тіла», голови організаційного комітету Міжнародної Фреїківської конференції з фізики і технології тонких плівок і наносистем, кандидата фізико-математичних наук, професора

Володимира Васильовича ПРОКОПІВА

Викладач, вчений, ініціатор впроваджень новітніх ідей, який присвятив життя вихованню кількох поколінь студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Біографічна довідка

Професор Прокопів Володимир Васильович народився 10 лютого 1956 року. У 1978 році закінчив Івано-Франківський педагогічний інститут імені Василя Стефаника за спеціальністю «Фізика і математика» із присвоєнням кваліфікації вчителя фізики і математики. Кандидат фізико-математичних наук з 1996 року. У 2003 році отримав вчене звання доцента, а у 2014 р. – вчене звання професора кафедри фізики і хімії твердого тіла.

За час роботи в університеті, працював асистент кафедри математики (1988-1996), науковим співробітником дослідницьких проектів (1996-2001), доцентом (2001-2012), професором (2012-2015) та завідувачем (з 2015 року) кафедри фізики хімії твердого тіла.

Особливу увагу приділяв навчальній та методичній роботі. Розробив лекційні курси «Загальна фізика. Електрика» для студентів ІІ-го курсу напряму підготовки «Хімія»; «Термодинаміка реальних напівпровідникових кристалів» для магістрантів спеціальності «Фізика»; «Тонкоплівкове матеріалознавство» для студентів V-го курсу спеціальності «Фізика»; «Фізичні основи мікроелектроніки» для студентів ІV-го курсу напряму підготовки «Прикладна фізика». До кожного курсу та спецкурсів видав навчальні посібники.

Багато уваги приділяв роботі зі студентами, здійснював керівництво курсовими, магістерськими роботами студентів. Підготував 4  кандидатів наук та 1 доктора філософії.

Наукові інтереси Володимира Васильовича стосувалися фізики і технології тонких плівок, дослідження їх структури та дефектної системи для подальшого застосування у пристроях ІЧ-техніки та відновлювальної енергетики. Працював над низкою наукових досліджень. Зокрема, він був науковим керівником проекту “Домінуючі точкові дефекти і механізми утворення твердих розчинів на основі сполук AIIBVI та AIVBVI”, відповідальним виконавцем проекту “Термоелектричні матеріали на основі нанорозмірних структур сполук IV-VI” та ін.

Починання Володимира Васильовича будуть продовжені його колегами та учнями…