Розширений семінар кафедр фізико-технічного факультету

ОГОЛОШЕННЯ
6 жовтня 2022 року (четвер) о 16:00 відбудеться онлайн засідання розширеного семінару кафедр фізико-технічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» за електронним посиланням https://meet.google.com/rwc-dyex-qic.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Наукова доповідь Соляник Людмили Олексіївни на тему «Моделювання йон-йонних взаємодій та багатоелектронного переносу заряду на міжфазній межі електрод-розтоп», (за матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.18 – фізика і хімія поверхні).
Секретар семінару                                                       проф. Любов ЯБЛОНЬ