ПРО ФАКУЛЬТЕТ

        Фізико-технічний факультет є одним із провідних навчальних та наукових підрозділів ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Підготовка фахівців на факультеті здійснюється на чотирьох фахових кафедрах, де до навчального процесу та наукової роботи залучено 18 докторів наук, професорів та 15 кандидатів наук, доцентів. Входження у склад факультету ряду наукових підрозділів дозволяє в повній мірі реалізувати основні принципи здобуття знань через наукову діяльність, до якої студенти долучаються вже з перших семестрів свого навчання в університеті.

        На фізико-технічному факультеті студентам надається можливість здобуття вищої освіти європейського рівня за ступенями «бакалавр», «магістр», за наступними спеціальностями.

Фізико-технічний факультет
Кафедра фізики і хімії твердого тіла Кафедра матеріалознавства та новітніх технологій Кафедра фізики та методики викладання Кафедра комп’ютерної інженерії та електроніки
Спеціальності
105 Прикладна фізика та наноматеріали 104 Фізика та астрономія

132 Інженерне матеріалознавство

014 Середня освіта (фізика та математика) 123 Комп’ютерна інженерія 171 Електроніка
Освітні програми
Прикладна фізика та наноматеріали (бакалавр)

Медична фізика (бакалавр)

Матеріали і системи відновлюваної енергетики (бакалавр)

Прикладна фізика та наноматеріали
(магістр)

Прикладна фізика та наноматеріали (доктор філософії)

Інженерне матеріалознавство (бакалавр)

Комп’ютерна фізика (бакалавр)

Фізика та астрономія
(бакалавр)

Фізика та астрономія
(магістр)

Фізика та астрономія (доктор філософії)

 

 

Середня освіта (фізика і математика)
(бакалавр)

Середня освіта (фізика)
(бакалавр)

Середня освіта (фізика)
(магістр)

Комп’ютерна інженерія (бакалавр)

Комп’ютерна інженерія (магістр)

 

 

Комп’ютерне проектування інтегральних схем (бакалавр)

Електроніка (доктор філософії)

 

 

Інформаційний буклет спеціальностей та освітніх програм факультету, pdf

Актуальні спеціальності та освітні програми факультету, pdfpptx

 

Інформаційні матеріали освітніх програм:

Прикладна фізика та наноматеріали (спеціальність прикладна фізика та наноматеріали, освітній рівень бакалавр), pptx, pdf

Інженерне матеріалознавство (спеціальність  інженерне матеріалознавство, освітній рівень бакалавр), pdf

Комп’ютерна інженерія (спеціальність комп’ютерна інженерія, освітній рівень бакалавр, магістр),pptx,  pdf

Комп’ютерна фізика (спеціальність фізика та астрономія, освітній рівень бакалавр),  pdf

Медична фізика (спеціальність прикладна фізика та наноматеріали, освітній рівень бакалавр), pdf

Матеріали і системи відновлювальної енергетики (спеціальність прикладна фізика та наноматеріали, освітній рівень бакалавр), pdf

Комп’ютерне проектування інтегральних схем (спеціальність електроніка, освітній рівень бакалавр), pdf.

Середня освіта (фізика та математика) (спеціальність cередня освіта (фізика), освітній рівень бакалавр), pdf.