Вітаємо!

Вітаємо професорсько-викладацький колектив та студентів фізико-технічного факультету з успішним проходженням акредитації освітньої програми зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізика). Об’єктивна та реальна оцінка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти підтверджує якісну підготовку здобувачів вищої освіти та високий професіоналізм колективу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.