Студенти університету розпочали вивчення модуля «Нанотехнології» в Літній школі у Словенії

Студенти Літньої школи “Deep Tech training with impact on entrepreneurship and innovation” вже ознайомилися з концепцією індустрії 4.0 та розпочали вивчення модуля «Нанотехнології» в першій Літній школі у Словенії. Викладачі фізико-технічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника провели лекції для студентів: Лілія Туровська розповіла про “Наноматеріали. Вступ”, де охопила класифікацію наноматеріалів, їх властивості, історичний огляд, основні концепції квантової фізики та застосування наноматеріалів.

Володимира Бойчук презентувала лекцію “Графен – магія карбону”, де детально розглянула різні алотропні модифікації вуглецю, їх властивості та застосування. Основний акцент заняття був зроблений на новий вуглецевий матеріал – графен.

Богдана Найдич розкрила тему “Напівпровідникові наноматеріали у відновлюваних джерелах енергії”, в якій розглянула розвиток термоелектрики та фотовольтаїки, методи отримання напівпровідникових нанорозмірних матеріалів, їх особливості та практичне застосування.

На наступний день студенти активно застосовували отримані знання на практиці. В рамках заняття «Наноелектроніка на основі графену – практичний підхід» Еrika Tomsic та Egon Pavlica з університету Nova Gorica провели демонстрацію виготовлення транзистора на основі графену: отримували графен методом мікромеханічної ексфоліації, аналізували отриманий матеріал під цифровим мікроскопом та ознайомилися з лазерною літографією для виготовлення транзистора.

Також учасники Літньої школи відвідали  новітню Лабораторію фізики органічної речовини (Laboratory of Organic Matter Physics) Університету Нової Горіци, де проводять виготовлення та ґрунтовні дослідження транзисторів на основі графену.