День відкритих дверей на фізико-технічному факультеті

31 березня 2023 року на фізико-технічному факультеті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбувся День відкритих дверей. В заході взяли участь учні 10-их та 11-их класів закладів загальної середньої освіти м. Івано-Франківськ. До організації заходу також були залучені здобувачі вищої освіти бакалаврських освітніх програм ФТФ.

На початку зустрічі перед майбутніми абітурієнтами виступив декан фізико-технічного факультету, д.ф-м.н., професор Гасюк Іван Михайлович. У вступному слові Іван Михайлович наголосив на важливості розвитку фізичних та технічних спеціальностей в Університеті в сучасних умовах та їх перспективних напрямках щодо можливостей подальшого працевлаштування, розповів про структуру факультету, освітні програми за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, високопрофесійний викладацький склад та сучасну матеріально-технічну базу.

З презентаційною доповіддю, про вступ до Університету, виступила заступник відповідального секретаря приймальної комісії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, д.ф-м.н., професор Бойчук Володимира Михайлівна. Учні дізналися про обов’язкові та вибіркові предмети, з яких будуть проходити тестування для вступу на 1-ий курс, при здачі національного мультипредметного тесту (НМТ), терміни реєстрації електронних кабінетів, графіки проведення основної і додаткової сесії НМТ, вагові коефіцієнти та методику розрахунку конкурсного балу за відповідною спеціальністю, складання та перевірку мотиваційних листів, порядок подання заяв для вступу на освітній рівень “бакалавр” та зазначення їх пріоритетності.

Завідувач кафедри матеріалознавства та новітніх технологій, д.ф-м.н., професор Коцюбинський Володимир Олегович представив учасникам заходу нову освітню програму (ОП) бакалаврського рівня – Інженерне матеріалознавство. Спільний бакалаврат для  реалізації освітньої програми ”Інженерне матеріалознавство” започаткований між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Університетом науки і технологій AGH (Краків, Республіка Польща). При навчанні на даній ОП здобувачі вищої освіти будуть поєднувати навчання в Україні та Польщі. Навчання студентів в ПНУ ім. В. Стефаника за даною ОП буде проходити в 1-у, 2-у, 5-у та 8-у семестрах, а навчання в Університеті науки і технологій (AGH) буде відбуватися в 3-у, 4-у, 6-у та 7-у семестрах на протязі 4-х навчальних років. Володимир Олегович також навів переваги навчання на даній ОП – отримання Європейського диплому інженера, супровід навчання в Україні, без оплати навчання в Польщі, допомога в оформленні документів для перетину кордону, вивчення обов’язкового поглибленого курсу англійської і польської мови, участь в програмах академічної мобільності, можливості працевлаштування на високооплачувану роботу, тощо.

Професор кафедри матеріалознавства та новітніх технологій Яремій Іван Петрович представив учасникам заходу освітню програму ”Комп’ютерна фізика”, особливостями якої є підготовка фахівців із комплексними знаннями фізики, математики, інформаційних технологій та програмування, зокрема у напрямку використання комп’ютерних технологій для вирішення складних задач з фізики. Іван Петрович навів структурно-логічну схему обов’язкових компонентів освітньої програми та продемонстрував цікаві прикладні задачі, які розв’язують здобувачі даної ОП.

Про особливості освітніх програм ”Комп’ютерна інженерія” та ”Електроніка” розповів доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки Грига Володимир Михайлович. Здобуваючи освітній рівень бакалавра перед випускниками даних ОП відкриваються широкі можливості працевлаштування на високооплачувану роботу в галузі інформаційних технологій, електроніки та телекомунікацій. Учням було продемонстровано структуру даних ОП, викладацький склад, який здійснює підготовку здобувачів вищої освіти, можливості працевлаштування випускників, співпрацю кафедри КІЕ із зарубіжними фірмами виробниками апаратного і програмного забезпечення яке впроваджене в навчальний процес та організацію проведення виробничих практик на підприємствах м. Івано-Франківськ.

Завідувач кафедри фізики і хімії твердого тіла, професор Никируй Любомир Іванович, розповів учасникам заходу про освітні програми ”Медична фізика” і ”Матеріали та пристрої відновлювальної енергетики”, навчання на яких відбувається за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали. Любомир Іванович представив обов’язкові освітні компоненти за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на даних ОП, розповів про наукову роботу здобувачів освіти даних ОП і можливості їх працевлаштування, академічну мобільність, організацію науково-популярних лекцій для студентів кафедри фізики і хімії твердого тіла провідними науковцями зарубіжних ЗВО, відомих випускників кафедри, міжнародні контакти та окреслив перспективи подальшої міжнародної співпраці із закладами вищої освіти США та Європи.

Про особливості підготовки вчителів фізики та математики на ФТФ розповіла доцент кафедри фізики і методики викладання Войтків Галина Володимирівна, яка наголосила, що на сьогодні професія вчителя є дуже перспективною і затребуваною. Майбутні абітурієнти мали можливість ознайомитись із унікальною  міждисциплінарною освітньою програмою 014.08 Середня освіта (фізика та математика) та побачити цікаві експерименти. Метою даної ОП є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі освіти, що володіють фаховими знаннями для організації і здійснення навчально-виховного процесу з фізики та математики. В переліку обов’язкових компонент програми є як курси фізики й математики, так і психолого-педагогічні дисципліни та курси інноваційних технологій навчання, що формують конкурентоспроможного фахівця на ринку сучасної освіти.

Перед учнями виступила також Голова студентського сенату ФТФ Косюк Валентина Орестівна, яка ознайомила учнів про Студентський сенат Університету його структуру та функції. Учні також дізналися про цікаві наукові і спортивні гуртки, які діють в Університеті, молодіжний центр ”Paragraph” та наукову бібліотеку.

По завершенні основної частини заходу для абітурієнтів було проведено екскурсію навчальними та науковими лабораторіями структурних підрозділів факультету, зокрема показано наукову лабораторію нанотехнологій для матеріалознавства, енергетики та медицини; лабораторію тонких плівок та електронної мікроскопії, лабораторію методики фізики, лабораторію проектування топологій інтегральних схем для спеціалізованих комп’ютерних систем, тощо. Учні мали змогу також поспілкуватися із здобувачами вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами ФТФ в його структурних підрозділах. Здобувачі вищої освіти розповіли учням про навчання на факультеті, можливості опанування соціальних навичок та продемонстрували власні проекти та розробки.

Зустріч пройшла в надзвичайно теплій та дружній атмосфері, учні дізналися багато цікавого про освітні програми, викладацький склад та матеріально-технічну базу фізико-технічного факультету. Декан та науково-педагогічні працівники ФТФ дали відповіді на запитання учнів, які були поставлені при живому спілкування, і подякували всім учасникам за їхню участь в організованому заході, та побажали успіхів при вступі до Університету.

Завантажити презентації освітніх програм:

Середня освіта (фізика та математика)

Інженерне матеріалознавство

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерне проектування інтегральних схем

Комп’ютерна фізика

Прикладна фізика та наноматеріали