Вічна пам’ять

З глибоким сумом сповіщаємо, що сьогодні, 3 лютого 2024 року, пішов із життя ОСТАФІЙЧУК Богдан Костянтинович – член кореспондент НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій (1994-2023 рр.) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2005-2012 рр.).

Народився Богдан Костянтинович 8 лютого 1948 р. у селі Хімчин Косівського району Івано-Франківської області. Після закінчення з відзнакою Рожнівської середньої школи в 1966 році навчався на фізико-математичному факультеті Івано-Франківського державного педагогічного інституту, де, після закінчення, працював у науково-дослідній лабораторії. З 1972 по 1975 рік навчався в аспірантурі Інституту металофізики АН України, з яким пов’язав велику частку свого наукового життя і де у 1975 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико- математичних наук на тему «Електронна структура інтерметалідів типу фаз Лавеса». З 1976 року працював начальником НДС Івано- Франківського педінституту, а також доцентом кафедри фізики. Активно працював у галузі фізики твердого тіла, а саме створення нових антифрикційних кислотостійких матеріалів та захисних покрить на металах і сплавах, здійснював керівництво низкою наукових проектів і тем. З 1988 року організував і устаткував унікальним обладнанням наукову лабораторію фізики магнітних плівок, переходить на роботу в Інститут металофізики АН України на посаду завідувача лабораторією і зосереджує свої зусилля на дослідженні і модифікації структури і магнітних властивостей монокристалічних ферит- гранатових плівок. Після захисту докторської дисертації «Структура і магнітні властивості іонно-імплантованих епітаксіальних ферит-гранатових плівок» (вчена рада Інституту металофізики НАН України, м.Київ) у 1993 році був запрошений на посаду проректора з наукової роботи Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, одночасно виконував обов’язки завідувача спільною науково-дослідною лабораторією фізики магнітних плівок Інституту металофізики НАН України і Прикарпатського університету. Рішенням Кабінету Міністрів України в 2001 році даній лабораторії було надано статус національного наукового надбання України. Основні наукові інтереси Богдана Остафійчука зосереджувалися у напрямках фізики магнітних матеріалів та нанорозмірних систем. Результати, отримані з його участю і під його керівництвом, знаходяться на рівні світових стандартів, а їх практичне застосування дозволило створити генератори і накопичувачі електричної енергії з параметрами, що значно перевищують відомі світові аналоги. Свою наукову роботу професор Остафійчук завжди поєднував із педагогічною. З 1994 по 2023 роки завідує кафедрою матеріалознавства і новітніх технологій, успішно керує підготовкою докторських і кандидатських дисертацій, розробкою фундаментальних і прикладних тем в галузі нанотехнологій і термодинамічних властивостей наносистем.Автор 8 навчальних посібників, 3 підручників, 4 монографій, понад 200 наукових статей і винаходів; під його науковим керівництвом захищено 43 кандидатських і 10 докторських дисертацій, був членом редколегії двох наукових журналів, головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, експертом з фізики ВАК України, заступником Голови фахової ради МОН України. лютого 2005 року по лютий 2012 року Остафійчук Б.К. обіймав посаду ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Богдан Костянтинович був Лауреатом рейтингу «Галицькі кмітливці року» в номінації «Кращий вчений-винахідник», заслужений діяч науки і техніки України (2005); обраний членом-кореспондентом НАН України (2006). Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня (2009)

Колеги, учні, друзі, вся освітянська та наукова спільноти Прикарпаття глибоко сумують та висловлюють щирі співчуття родині Богдана Костянтиновича.

Спочивайте З Богом, дорогий Вчителю!