Зустріч учнів Зеленського ліцею Верховинського району з науково-педагогічними працівниками Фізико-технічного факультету

25 березня 2024 року у проєкті ”Університет кар’єри”, який традиційно організовує Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, взяли участь учні 11-их класів та вчителі Зеленського ліцею Зеленської сільської ради Верховинського району.

Учні старших класів у супроводі керівника відділу освіти, культури, молоді та спорту Зеленської сільської ради Любов Миколаївни Маротчак відвідали Фізико-технічний факультет.

Майбутні абітурієнти мали можливість детально оглянути лабораторну базу та познайомитися із науково-педагогічними працівниками Фізико-технічного факультету.

Завідувач кафедри матеріалознавства та новітніх технологій, д.ф-м.н., професор Коцюбинський Володимир Олегович показав гостям обладнання Лабораторії нанотехнологій для матеріалознавства, енергетики та медицини та детально розповів про X-променевий структурний аналіз різних типів матеріалів. Володимир Олегович зазначив основні переваги навчання на освітніх програмах ”Інженерне матеріалознавство” та ”Комп’ютерна фізика”, можливості отримання здобувачами подвійних дипломів, академічній мобільності здобувачів у провідних університетах Європи, представив широкий спектр наукових напрямків роботи науково-педагогічних працівників та здобувачів кафедри матеріалознавства та новітніх технологій.

Завідувач кафедри фізики і хімії твердого тіла, професор Никируй Любомир Іванович показав учням старших класів Лабораторію тонких плівок та електронної мікроскопії, а також розкрив основні особливості освітньої програми “Прикладна фізика та наноматеріали”. Любомир Іванович  навів переваги навчання на даній ОП, розповів про потрібність випускників на ринку праці, наукову роботу до якої залучаються здобувачі кафедри, міжнародну грантову діяльність та міжнародну співпрацю із закладами вищої освіти США та Європи.

Професор кафедри фізики і хімії твердого тіла Горічок Ігор Володимирович продемонстрував учням ліцею Лабораторію технологій тонких напівпровідникових плівок в якій проводиться синтез хімічних сполук.  Ігор Володимирович продемонстрував та пояснив принцип роботи основного обладнання яке використовується для синтезу хімічних елементів.

Аспірант кафедри фізики і хімії твердого тіла Балан Володимир показав гостям Лабораторію молекулярної фізики та термодинаміки та продемонстрував лабораторне обладнання для проведення лабораторних робіт і наукових досліджень.

Професор кафедри фізики і методики викладання Яблонь Любов Степанівна продемонструвала учням старших класів обладнання лабораторії методики фізики та розкрила основні особливості підготовки вчителів фізики й математики на освітній програмі ”Середня освіта (фізика, математика)”.

Професор кафедри фізики і методики викладання Кланічка Володимир Михайлович закликав учнів вступати на освітні програми ФТФ, які є актуальними та мають велику перспективність підготовки фахівців з фізики у сучасних умовах, які переживає наша країна.

Перед учнями та вчителями також виступив завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки професор Когут Ігор Тимофійович, який навів переваги навчання на освітніх програмах ”Комп’ютерна інженерія” та ”Електроніка”, розповів про працевлаштування випускників та значний попит фахівців в області інформаційних технологій та електроніки на ринку праці Івано-Франківського регіону.

Доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки Грига Володимир Михайлович показав учням матеріально-технічну базу на якій здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на освітніх програм ”Комп’ютерна інженерія” та ”Електроніка”.

Після огляду матеріально-технічної бази ФТФ, учні мали змогу заслухали презентаційну доповідь відповідального секретаря Приймальної комісії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доцент Плеця Івана Івановича. У своїй доповіді Іван Іванович представив: рейтингові показники, міжнародну і грантову діяльність Університету, унікальні стипендіальні можливості студентів, структуру основних підрозділів та освітні програми за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Окрема увага, була зосереджена на особливостях проведення НМТ у 2024 році, зокрема термінів реєстрації, кількості обов’язкових предметів та предметів на вибір, термінів проходження тестування і можливості для пільгових категорій вступників, вимог до подачі заяв вступників та виставлення пріоритетів.

Зустріч пройшла в надзвичайно теплій та дружній атмосфері, учні дізналися багато цікавого про освітні програми, викладацький склад та матеріально-технічну базу фізико-технічного факультету.

Адміністрація та науково-педагогічні працівники фізико-технічного факультету висловлюють вдячність учням і вчителям, які прийняли участь у проекті, а також дякують за організацію даного заходу керівнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Зеленської сільської ради Любов Миколаївні Маротчак та директору Зеленського ліцею Галині Дмитрівні Черкалюк та бажають плідної подальшої співпраці.